La un sihastru oarecare obișnuia un preot să meargă pentru aducerea Sfintelor Taine, fiindcă el nu ieșea afară; deci a venit cineva la sihastru și l-a pârât pe preot grăind nenumărate prihăniri (acuzări) asupra preotului acela. Când preotul a venit, după obicei, pentru aducerea Sfintelor Taine, sihastrul nu i-a deschis , fiind scârbit. Atunci preotul s-a întors înapoi. Și iată glas către sihastru, grăind : au luat oamenii judecata Mea. Și odată cu glasul, a avut și o vedenie : a văzut un puț de aur și o ciutură de aur (și funia de aur), iar apa foarte bună și limpede și a văzut un oarecare lepros ce scotea și turna apă. Vrând sihatsrul să bea din apă, s-a sfiit, și nu a băut, căci era lepros cel ce scotea apa. Și iată glas către dânsul iarăși zicând : pentru ce nu bei din apă, ce pricină are leprosul ce scoate apa, că scoate și toarnă ? Venindu-și întru sine sihastrul și luând seama vedeniei, l-a chemat pe preot și l-a făcut pe el să-i slujească în continuare. (Patericul Egiptean cap. XV)

Reclame