Soții trebuie să aibă dragoste curată între ei pentru ca, existând un climat pașnic în familie, să-și poată indeplini îndatoririle lor duhovnicești…ei trebuie să pună dintru început dragostea ca temelie a vieții lor.

În familie, unul trebuie să se smerească înaintea celuilalt, să-i imite virtuțile, dar să-i suporte și capriciile.
În viața de familie e nevoie de răbdare până la sfârșit, nu până la prășit, deoarece răbdarea îl umple pe om de har. (Sfântul Paisie Aghioritul, Viața de familie, IV)

Reclame