• S-a născut într-o familie de ţărani cu frica lui Dumnezeu.

• Absolvent al Facultăţii de Filozofie şi Litere din Cluj şi al Facultăţii de Teologie, tot din Cluj.

• Urmează o specializare la Facultatea din Strasbourg, în calitate de bursier al Patriarhiei Române.

• 1935- Îşi susţine teza de doctorat la Facultatea de Teologie din Cernăuţi.

• În timpul Dictatului de la Viena, în Clujul ocupat reuşeşte să menţină o activitate publicistică. In 1943 reeditează Cazania lui Varlaam.

• In casa sa din Cluj îşi află găzduire cenaclul scriitorului Victor P. Lian la care participa Lucian Blaga, Valeriu Anania (Mitr. Bartolomeu) şi mulţi alţii.

• După o perioadă de activitate pedagogică şi misionar pastorală (preot în satul Râşca de Sus) este numit preot la Catedrala din Cluj. A predat cursuri la Academia Teologică din Cluj.

• După instaurarea regimului comunist trece prin mari încercări şi umilinţe. In 1952 a fost arestat şi dus la Canalul Dunăre-Marea Neagră pentru un an de zile. După eliberare ridică drept mulţumire un mic schit la Suciu de Sus.

• In 1958 este arestat din nou. În ciuda unui memoriu semnat de 480 localnici părintele este condamnat la 25 ani de muncă silnică.

•La 4 ianuarie 1961 trece la Domnul în temniţa de la Aiud.

Veșnică să-i fie pomenirea!

Reclame